Magazyny energii cieszą się coraz większą popularnością – jest to widoczne także w Polsce. Ostatnimi czasy wprowadzono wiele zmian prawnych, które sprawiają, że wcześniej wspomniane rozwiązanie jest coraz korzystniejsze dla potencjalnie zainteresowanych klientów, w konsekwencji popyt na urządzenia dynamicznie wzrasta. Które z wprowadzonych ostatnio regulacji miały największe znaczenie dla branży elektrycznej? Czy magazyny poniżej 10 MW będą widoczne w systemie? Czy w Polsce będą produkowane magazyny energii i dlaczego mogą śmiało konkurować z produktami światowymi? Gorąco zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem, który z pewnością rozwieje wszelkie wątpliwości naszych czytelników. 

Które z wprowadzonych ostatnio regulacji miały największe znaczenie dla branży elektrycznej?

Jedną z kluczowych zmian okazało się zniesienie podwójnego naliczania opłat dystrybucyjnych zarówno na energię wprowadzaną, jak i pobieraną z magazynów. Okazuje się, że znaczenie nowelizacji w praktyce nie wynika ze zniesienia dotychczasowych barier, które były dość problematyczne, a z kompleksowości nowych regulacji. Magazynowanie energii stało się bowiem odrębnym przedmiotem działalności przeciętnego przedsiębiorstwa energetycznego, podobnie jak wytwarzanie, obrót, dystrybucja. Doprowadziło to do sytuacji, w której niemalże konieczne okazało się uregulowanie obowiązku taryfowego i koncesyjnego. Aby uzyskać koncesje, konieczne jest osiągnięcie progu mocowego, który wynosi 10 MW. Wcześniej wspomniany obowiązek wynika przede wszystkim z tego, że konieczne jest zagwarantowanie świadczenia na rzecz KSE (Krajowy System Elektroenergetyczny). Ogromnym udogodnieniem jest to, że magazynowanie energii zostało wyłączone ze sporządzania taryf. Jest to bardzo korzystne, bowiem możliwe jest dowolne ustalanie cen za usługi, które świadczone są przez tytułowe magazyny energii.

Czy magazyny poniżej 10 MW będą widoczne w systemie?

Warto w tym miejscu zdawać sobie sprawę z tego, że magazyny, których moc nie przekracza 10 MW, nie wymagają uzyskania koncesji. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez OSP (Operator Systemu Przesyłowego) lub OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego), jeżeli ich moc przekracza 50 kW. W ten sposób odpowiednie jednostki posiadają niezbędną wiedzę na temat parametrów technicznych i liczby magazynów energii, które powstają. Co godne podkreślenia, prosument, będący posiadaczem magazynu energii, będzie zobowiązany do tego, aby poinformować o tym Operatora Systemu Dystrybutora. Konieczne jest podanie rodzaju magazynu, który został użyty w określonej mikroinstalacji. W tym miejscu warto podkreślić, że technologie związane z magazynowaniem wciąż są rozwijane, nie tylko w innych krajach europejskich, ale również w Polsce. 

Dlaczego magazyny energii będą produkowane także w Polsce?

Na dzień dzisiejszy magazyny energii są także produkowane w Polsce. Dlaczego jednak tak się dzieje? Okazuje się, że popyt na tego typu urządzenia znacznie się zwiększa. Jest to związane z wieloma zmianami regulacji prawnych i uwarunkowań ekonomicznych. Zmodyfikowane zostały sposoby rozliczania, a także ceny prądu. Dotyczą one nie tylko inwestorów, którzy są zainteresowani byciem niezależnym energetycznie, ale także tych, którzy częściowo zwracają uwagę na aspekty ekonomiczne. W związku z tym, że opłacalność magazynów energii jest coraz większa, to większa liczba osób decyduje się na tego typu inwestycje. W sieci znaleźć można wiele wyliczeń, na podstawie których wywnioskujemy, że instalacja fotowoltaiczna z magazynami energii to coraz korzystniejsze rozwiązanie pod względem ekonomicznym.

Czy polskie magazyny energii mogą konkurować z produktami światowymi?

Czy w Polsce będą produkowane magazyny energii i dlaczego mogą śmiało konkurować z produktami światowymi?Warto wiedzieć, że Polska także rozpoczęła produkcję magazynów energii, które z powodzeniem mogą konkurować z produktami z innych części świata. Wiele osób zastanawia się czy ich jakość jest wystarczająco dobra. Okazuje się, że polskie urządzenia wykonywane są z ogromną starannością i precyzją- wszelkie decyzje przed procesem produkcyjnym podejmowane były przez doświadczonych pracowników, którzy mają ogromną wiedzę w tym zakresie. Nowelizacja w dużym stopniu zmieniła całą architekturę systemu. Wcześniej w systemie elektroenergetycznym mieściło się jedynie wytwarzanie, przesył, obrót, zużycie i dystrybucja. Teraz dodano dodatkowy obszar, związany bezpośrednio z magazynowaniem energii. Może on stanowić wsparcie właściwie do każdego ze wcześniej wymienionych elementów. Jest to fundamentalne znaczenie dla całej nowelizacji. Co to jednak zmienia z praktycznego punktu widzenia? Otóż magazynowanie energii nie jest już niechcianym, często niezauważalnym elementem w architekturze systemu. Aktualnie jest to równoprawna część. Wielu specjalistów twierdzi, że powoli staje się jednym z jego filarów. Nie jest to jednak nic zaskakującego, jeśli weźmiemy pod uwagę, jak wiele osób zainteresowanych jest tego typu rozwiązaniem.