Lek na raka jest obiecujący jako terapia glejaka – centrum guzów mózgu Ivy w Barrow Neurological Institute opublikowało wyniki swojego ostatniego badania klinicznego fazy 0 leku Ribociclib na raka piersi (Kisqali®) w leczeniu nawracającego glejaka. Środek, niedawno zatwierdzony przez FDA do zaawansowanego raka piersi, jest częścią nowo odkrytej klasy terapii celowanej, która podważa podział komórek rakowych i może stanowić kręgosłup nowego koktajlu lekowego dla pacjentów ze złośliwymi guzami mózgu, takimi jak glejak.

Lek na raka jest obiecujący jako terapia glejaka
Lek na raka jest obiecujący jako terapia glejaka

„Glejak stanowi szczególne, złożone wyzwanie w porównaniu z innymi rodzajami raka”, powiedział dr Nader Sanai, dyrektor Centrum Leczenia Guzów Mózgu. „Nie masz do czynienia z pojedynczym bytem, ​​a raczej z zestawem wariantów genetycznych, które różnią się od pacjenta do pacjenta. W tym badaniu klinicznym fazy 0 zastosowano precyzyjne podejście medyczne, aby odkryć, które podtypy glejaka mogą reagować na rybociclib i jak nowotwory naszych pacjentów rozwinął się opór wobec nowej terapii ”.

Wyniki badania pokazują, że rybociclib jest wyjątkowo zdolny do przełamywania bariery krew-mózg, która jest krytyczną przeszkodą, która od lat hamuje rozwój leków u pacjentów z guzami mózgu, i że lek skutecznie uderza w cel molekularny w komórkach rakowych. Eksperymentalny projekt próby klinicznej fazy 0 identyfikuje również potencjalny mechanizm oporności na leki, który zespół kliniczny Ivy Brain Tumor Center wykorzystuje obecnie w ramach trwającego badania koktajlu leków dla nawracających pacjentów z glejakiem.

„To kompleksowe badanie pomogło nam zidentyfikować skuteczny schemat leczenia skojarzonego, który osłabiłby mechanizm oporności na glejak oporny na rybociclib. W ciągu niespełna roku poczyniliśmy ogromny postęp w dążeniu do stworzenia nowego koktajlu lekowego, co jest znaczące, biorąc pod uwagę, jak cenne czas jest przeznaczony zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy walczących z tą chorobą ”- powiedział dr Sanai.

Odnośnik: An-Chi Tien i in. Faza 0 próby rybokliklibu u nawracających pacjentów z glejakiem obejmujących nowotworową grupę ekspansyjną sterowaną farmakodynamicznie i farmakokinetycznie. Clinical Cancer Research (2019) DOI: 10.1158 / 1078-0432.CCR-19-0133

czeski