Na czym polega protetyka stomatologiczna: protetyka stomatologiczna to dziedzina stomatologii, która zajmuje się przywracaniem funkcji i estetyki uzębienia poprzez stosowanie różnego rodzaju protez, implantów oraz innych rozwiązań protetycznych.

 Formy leczenia protetycznego

Poniżej opisujemy kilka najczęściej stosowanych form leczenia protetycznego w ramach protetyki stomatologicznej.

  1. Protezy całkowite – to protezy, które stosuje się u pacjentów, którzy stracili wszystkie zęby w jednej lub obu szczękach. Protezy całkowite są wykonane z akrylu lub szkła akrylowego i osadzone na błonie śluzowej dziąseł. Protezy całkowite są dopasowywane do indywidualnych potrzeb pacjenta i zapewniają odtworzenie funkcji zgryzu oraz estetyki uzębienia.
  2. Protezy szkieletowe – to protezy, które stosuje się u pacjentów, którzy stracili kilka zębów. Protezy szkieletowe składają się z metalowej ramki, która jest osadzona na zębach pacjenta i elementów protetycznych, które odtwarzają brakujące zęby. Protezy szkieletowe są trwałe i estetyczne oraz zapewniają odtworzenie funkcji zgryzu.
  3. Korony – to stałe uzupełnienia protetyczne, które stosuje się w przypadku zniszczenia znacznej części zęba lub w przypadku leczenia kanałowego. Korony mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak porcelana, metal lub kompozyt. Korony są trwałe i estetyczne oraz zapewniają odtworzenie funkcji zgryzu.
  4. Mosty – to stałe uzupełnienia protetyczne, które stosuje się w przypadku braku jednego lub kilku zębów. Mosty składają się z elementów protetycznych, które odtwarzają brakujące zęby oraz koron, które są osadzone na zębach sąsiednich. Mosty są trwałe i estetyczne oraz zapewniają odtworzenie funkcji zgryzu.
  5. Implanty zębowe – to stałe uzupełnienia protetyczne, które polegają na osadzeniu w kości szczęki lub żuchwy specjalnych implantów, na których mocowane są korony lub mosty. Implanty zębowe są trwałe i estetyczne oraz zapewniają odtworzenie funkcji zgryzu. Zabieg implantacji zęba jest jednak kosztowny i wymaga specjalistycznego podejścia oraz długotrwałej rehabilitacji.

Wszystkie formy leczenia protetycznego wymagają indywidualnego podejścia do pacjenta, aby zapewnić mu najlepsze efekty leczenia. Lekarz protetyk dobiera rodzaj protezy, korony, mostu lub implantu w zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwa

Kto robi protezy zębowe

Protezy zębowe wykonywane są przez lekarzy stomatologów specjalizujących się w protetyce stomatologicznej oraz przez techników dentystycznych. W Polsce, zarówno lekarze protetycy, jak i technicy dentystyczni, muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i certyfikaty umożliwiające wykonywanie protez zębowych.

Lekarze protetycy to specjaliści z dziedziny stomatologii, którzy ukończyli specjalizację z protetyki stomatologicznej lub posiadają duże doświadczenie w tej dziedzinie. Lekarze protetycy wykonują protezy zębowe indywidualnie dla każdego pacjenta, biorąc pod uwagę jego potrzeby i oczekiwania.

Technicy dentystyczni to specjaliści, którzy wykonują protezy zębowe na podstawie wskazówek i specyfikacji lekarzy protetyków. Technicy dentystyczni posiadają specjalistyczne wykształcenie i umiejętności pozwalające na precyzyjne wykonanie protez zębowych, takich jak protezy szkieletowe, protezy całkowite, korony i mosty.

Warto podkreślić, że wykonanie protezy zębowej wymaga precyzji i umiejętności, a także indywidualnego podejścia do każdego pacjenta, aby zapewnić mu najlepsze efekty leczenia. Dlatego tak ważne jest wybieranie doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych lekarzy protetyków oraz techników dentystycznych, którzy stosują tylko sprawdzone metody i materiały.

Ile trwa zrobienie protezy zębowej

Czas wykonania protezy zębowej zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj protezy, stan jamy ustnej pacjenta, jego indywidualne potrzeby oraz wymagania protetyczne. Zwykle, czas wykonania protezy zębowej wynosi od kilku dni do kilku tygodni.

Na czym polega protetyka stomatologiczna
Na czym polega protetyka stomatologiczna

Jeśli chodzi o protezy szkieletowe, czas wykonania zależy od liczby i położenia brakujących zębów oraz od stanu zębów pozostałych. W przypadku, gdy proteza ma być dopasowana do stanu uzębienia, technik dentystyczny może wymagać kilku wizyt u pacjenta, aby wykonać odpowiednie odlewy i wypełnić ewentualne niedoskonałości protezy.

Proces wykonania protezy całkowitej jest zwykle bardziej czasochłonny. Najpierw lekarz stomatolog pobiera wycisk z jamy ustnej pacjenta, który służy do wykonania dokładnego odlewu gipsowego uzębienia. Na podstawie takiego odlewu, technik dentystyczny wykonuje model gipsowy jamy ustnej, na którym następnie wykonywana jest proteza zębowa. Proces ten zwykle trwa kilka dni lub tygodni, w zależności od wymagań i stopnia skomplikowania protezy.

W przypadku koron, mostów lub implantów zębowych, czas wykonania zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj materiału, indywidualne potrzeby pacjenta, czas gojenia kości, itp. Wymaga to precyzyjnego planowania i wykonania zabiegu przez lekarza stomatologa oraz technika dentystycznego, co zwykle trwa od kilku dni do kilku tygodni.

Podsumowując, czas wykonania protezy zębowej zależy od wielu czynników i jest indywidualny dla każdego pacjenta. Zazwyczaj, jednak, trwa to od kilku dni do kilku tygodni, a czas ten zależy od rodzaju protezy i indywidualnych potrzeb pacjenta.

Protetyka stomatologiczna na NFZ

W Polsce protetyka stomatologiczna jest finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Pacjenci, którzy są ubezpieczeni w NFZ i spełniają określone kryteria medyczne, mogą skorzystać z usług protetyka stomatologicznego na koszt NFZ.

Aby skorzystać z leczenia protetycznego na NFZ, pacjent musi uzyskać skierowanie od lekarza dentysty lub stomatologa. W zależności od sytuacji klinicznej pacjenta oraz wskazań medycznych, lekarz może zdecydować o konieczności wykonania protezy, korony, mostu, implantu zębowego lub innej formy leczenia protetycznego.

Warto jednak pamiętać, że na NFZ finansowane są tylko niektóre formy leczenia protetycznego i nie zawsze możliwe jest wykonanie zabiegu w pełnym zakresie lub z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań. Pacjent, który chce skorzystać z leczenia protetycznego na NFZ, powinien dokładnie zapoznać się z listą świadczeń finansowanych przez NFZ i ich zakresem, a także zgodzić się na dostępność i długi czas oczekiwania na wykonanie zabiegu.