• bedrijf

    Hoe vaak moeten inspecties en onderhoud van brandbeveiligingsapparatuur worden uitgevoerd?

    Volgens § 3 par. 2 en 3 van de verordening van de minister van Binnenlandse Zaken en Bestuur van 7 juni 2010 betreffende de brandbeveiliging van gebouwen, andere bouwwerken en gebieden (Journal of Laws No. 109, item 719), brandapparatuur en brandblussers moeten worden onderworpen aan technische inspecties en passende onderhoudsactiviteiten in overeenstemming met met de principes uiteengezet in wettelijke normen die van kracht zijn in Polen met betrekking tot brandbeveiligingsapparatuur en brandblussers. Dergelijke inspecties moeten worden uitgevoerd in strikt gedefinieerde tijdsperioden en op een manier die consistent is met de instructies van de fabrikant. De periode waarna de volgende inspectie moet worden uitgevoerd, is meestal een jaar. De verplichte inspecties…