bedrijf

Hoe vaak moeten inspecties en onderhoud van brandbeveiligingsapparatuur worden uitgevoerd?

Volgens § 3 par. 2 en 3 van de verordening van de minister van Binnenlandse Zaken en Bestuur van 7 juni 2010 betreffende de brandbeveiliging van gebouwen, andere bouwwerken en gebieden (Journal of Laws No. 109, item 719), brandapparatuur en brandblussers moeten worden onderworpen aan technische inspecties en passende onderhoudsactiviteiten in overeenstemming met met de […]