Czym jest pełna księgowość? Każda firma, zgodnie z obowiązującym prawem, musi prowadzić księgowość. Niektóre podmioty mogą wybierać pomiędzy księgowością uproszczoną, a pełną. Inne zaś obowiązkowo muszą prowadzić pełne księgi rachunkowe. Czym jest pełna księgowość? Kiedy warto się na nią zdecydować, a kto musi ją prowadzić? Odpowiadamy.

Nie tylko przychody i koszty

Księgowość https://rachunkowebiuro.szczecin.pl/uslugi/ksiegowosc/ czasami bywa utożsamiana z ewidencją jedynie kosztów i przychodów. Rzeczywiście, w przypadku uproszczonych form księgowości rachunkowość jednostki może się do tego sprowadzać. Zupełnie inaczej jest jednak w przypadku pełnych ksiąg. Jest to najbardziej skomplikowany i najkosztowniejszy sposób prowadzenia ewidencji gospodarczej. Księgowa musi ewidencjonować nie tylko koszty i przychody, ale również majątek spółki. Co za tym idzie każda operacja, która związana jest z finansami firmy, musi mieć odzwierciedlenie w księgach rachunkowych.

Czym jest pełna księgowość?
Czym jest pełna księgowość?

W przypadku pełnej księgowości mamy więc do czynienia z kontami, na których ewidencjonujemy operacje gospodarcze. Zasady prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych określa ustawa o rachunkowości. Podmioty mają, co do zasady, możliwość wyboru pewnych sposobów ewidencjonowania zdarzeń. Niemniej jednak pełna księgowość pełni dwie role: z jednej strony musi przedstawiać prawdziwy obraz finansów jednostki, z drugiej zaś pomaga ustalić podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym czy VAT. Prowadzenie pełnej księgowości pozwala także na sporządzenie sprawozdania finansowego czy jakiegokolwiek raportu o stanie finansów firmy.

Zobacz również:

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Zasadniczo podmioty, które muszą prowadzić pełne księgi, wymienione są w ustawie o rachunkowości. Czasami predestynuje do tego forma prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to bowiem spółek prawa handlowego. Nie ma znaczenia, jakie przychody osiągają te podmioty czy na jaką skalę prowadzą działalność. Tymczasem nawet osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą czasami prowadzą pełne księgi rachunkowe. Obowiązek ten może też dotyczyć także spółek cywilnych, jawnych czy partnerskich. Tutaj jednak mamy do czynienia z limitem przychodów. Jeżeli przychody tych podmiotów przekroczą 2 miliony euro w skali roku, muszą one prowadzić pełne księgi. Przeliczenia dokonujemy po średnim kursie NBP na pierwszy dzień roboczy października. Prowadzenie pełnej księgowości, w innych niż wyżej wymienionych przypadkach, jest prawem. Każdy podmiot może więc zdecydować się na prowadzenie pełnych ksiąg. Nie ma tu znaczenia ani forma działalności ani osiągane przychody. Z pewnych względów jednak firmy, które nie muszą prowadzić pełnych ksiąg, nie decydują się na taki krok. Najważniejsza jest cena pełnej księgowości. Średnio faktura za pełne księgi zaczyna się od 500 zł. Tymczasem za uproszczoną księgowość zapłacimy około 100-200 zł miesięcznie. Poza tym prowadzenie pełnych ksiąg wymaga dużego zaangażowania nie tylko ze strony biura księgowego, ale również właścicieli firmy. Tymczasem osoby prowadzące małe podmioty gospodarcze zwykle nie chcą się zanadto angażować w prowadzenie księgowości.

Co daje pełna księgowość?

Prowadzenie pełnej księgowości to nie tylko duża liczba obowiązków, ale również szereg korzyści. Przede wszystkim właściciele mogą w łatwiejszy sposób kontrolować finanse firmy. Dobrze prowadzona księgowość pozwala w krótkim czasie wygenerować sprawozdanie finansowe. To zaś pozwala na ocenę kondycji finansowej jednostki gospodarczej. Właściciel firmy może mieć większą kontrolę nad finansami dzięki pełnej księgowości. Każdy przedsiębiorca powinien zwracać na nie uwagę, jeśli tylko chce rozwijać swoją firmę. Co więcej, dzięki pełnej księgowości możemy dostarczać raporty finansowe do banków czy innych instytucji kredytowych. Oczywiście nie oznacza to, że w przypadku uproszczonej księgowości nie mamy takiej możliwości. Sporządzenie sprawozdania przy uproszczonej księgowości jest jednak znacznie trudniejsze i bardziej pracochłonne. Monitorowanie każdego ruchu finansowego w firmie pozwala również na kontrolowanie ewentualnych nadużyć i szybkie ich wykrywanie. Jest to bardzo ważne szczególnie w przypadku większych firm, gdzie dostęp do gotówki ma więcej osób, a nie jedynie właściciel. 

Polecamy:

Wynik księgowy a podatkowy

Pełna księgowość wymaga prowadzenia niejako dwóch ewidencji. Jedna musi być związana z podatkami. Druga zaś prowadzona w kontekście ustawy o rachunkowości. Nie wszystkie koszty uznawane przez ustawę o rachunkowości są kosztami podatkowymi. To samo dotyczy przychodów. Oczywiście specjalistyczne programy pozwalają niejako wyodrębnić ewidencję dla potrzeb podatkowych. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że księgowi na koniec okresy sprawozdawczego otrzymują dwa wyniki: księgowy oraz podatkowy. Chodzi oczywiście o wynik finansowy, czyli zysk lub stratę firmy. Może okazać się, że firma osiągnęła dodatni wynik podatkowy, lecz ujemny księgowy lub na odwrót. To dodatkowo pokazuje, że prowadzenie pełnej księgowości jest bardzo skomplikowane. Wymaga odpowiedniej wiedzy z zakresu rachunkowości oraz podatków. 

MH biuro rachunkowe
Spółdzielcza 44
70-393 Szczecin
914313591
www.rachunkowebiuro.szczecin.pl
WIOL Biuro rachunkowe Łódź
al. Tadeusza Kościuszki 23/25
90-418 Łódź
426336148
www.wiol.com.pl