Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 719) urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i odpowiednim czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w normach prawnych obowiązujących w Polsce i dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.

Jak często należy dokonywać przeglądów i konserwacji sprzętu ppoż? Takie przeglądy powinny być przeprowadzane w ściśle określonych okresach czasu i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta. Okres po którym należy przeprowadzić kolejny przegląd to zazwyczaj rok czasu.

Obowiązkowym przeglądom podlegają przenośne urządzenia gaśnicze, które montowane są w samochodach, używane są w domach i mieszkaniach a także cały sprzęt ppoż. używany na terenie firm. Są to więc: gaśnice przenośne i przewoźne, stałe i półstałe instalacje gaśnicze, urządzenia i elementy wchodzące w skład systemów sygnalizacji ostrzegania pożarowego oraz dźwiękowe systemy ostrzegawcze umożliwiające ostrzeganie przed zagrożeniem pożarowym. Regularnym przeglądom powinny zostać również poddane urządzenia oddymiające oraz zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu a także drzwi i bramy przeciwpożarowe oraz urządzenia nimi sterujące. Kontroli podlegają również hydranty wewnętrzne i związane z nimi elementy instalacji.

Wymagania regularnego kontrolowania sprzętu ppoż

Jak często należy dokonywać przeglądów i konserwacji sprzętu ppoż?
Jak często należy dokonywać przeglądów i konserwacji sprzętu ppoż?

Jednym z elementów sprzętu ppoż. są systemy oddymiania, należy również je poddawać regularnym kontrolom, aby zapobiegać sytuacją w których będzie działała wadliwie. Rodzaj zastosowanego systemu oddymiania jest zależny od architektury i specyfiki danego budynku. Do najczęściej stosowanych należą systemy oddymiania działające na zasadzie grawitacyjnej, które dodatkowo połączone są z systemami sygnalizacji pożaru, montowane są one głównie w obszarze ciągów komunikacyjnych czyli klatek schodowych oraz szybów windy. W skład grawitacyjnego systemu oddymiania budynków wchodzą następujące elementy: klapy dymowe, okna oddymiające i napowietrzające wyposażone w napędy elektryczne, czujki pożarowe oraz ręczne przyciski oddymiania. Dodatkowo takie systemy mogą być uzupełnione o sygnalizatory akustyczne lub optyczno-akustyczne. Prawidłowe działanie takie sprzętu może wielokrotnie uratować życie oraz zdrowie mieszkańców danego domu czy też bloku. Ważna jest więc regularna konserwacja tych urządzeń. Najlepiej wykonanie takich prac, zlecać profesjonalnym podmiotom lub producentom.

Konserwacja gaśnic

Gaśnice to najpopularniejsze i najczęściej kupowane sprzęty ppoż. Posiadają szerokie zastosowanie i wykorzystywane są zarówno w firmach jak i domach jednorodzinnych. Na rynku istnieje wiele firm produkujących gaśnice w wielu rodzajach i rozmiarach, dostosowane są one przede wszystkim do wymagań danego podmiotu. Mimo że przepisy dopuszczają dokonywanie konserwacji i przeglądów gaśnic przeciw pożarniczych raz w roku, praktyka pokazuje, że większość producentów użytkowanego w Polsce sprzętu ppoż. nakazuje poddawanie ich przeglądom konserwacyjnym raz nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. W większości rodzajów gaśnic regułą jest również raz na 5 lat konieczność wymiany znajdującego się w nich środka gaśniczego. Prawidłowa i regularna konserwacja gaśnic zapewnia im dłuższe działanie i niezawodność w sytuacjach, gdy ich użycie będzie niezbędne. Dlatego warto dokładnie pilnować terminów przeprowadzania kontroli sprzętu ppoż.

Co jeszcze podlega obowiązkowym przeglądom?

Gaśnice nie są jedynym sprzętem ppoż., który zobowiązani jesteśmy stale kontrolować. Warto dokładnie znać specyfikację konkretnych urządzeń gaśniczych oraz zaleceń producentów co do obowiązkowych przeglądów. Część obowiązkowych kontroli narzuca na nas prawodawca. Zobowiązuje on Nas do kontrolowania takich urządzeń jak:
–    gaśnice przenośne i przewoźne,
–    stałe i półstałe instalacje gaśnicze,
–  urządzenia i elementy wchodzące w skład systemów sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych umożliwiających rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa,
–    instalacje i elementy oświetlenia ewakuacyjnego,
–    urządzenia oddymiające lub zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu,
–    drzwi przeciwpożarowe oraz urządzenia nimi sterujące,
–    hydranty wewnętrzne i związane z nimi elementy instalacji.

Niezależnie od obowiązujących przepisów, przeprowadzanie regularnych kontroli sprzętu ppoż. powinno być naturalnym odruchem i objawem zdrowego rozsądku. Właściwie działające systemy oddymiania i ostrzegania przed pożarem mogą uratować Nam życie. Podobnie sytuacja ma się w kwestii sprawności działania gaśnic pożarniczych.  Chyba nie chcesz, żeby w trakcie pożaru okazało się, że Twój sprzęt ppoż. nie jest sprawny i nie może Ci gasić pożar domu. To właśnie dlatego nałożono odgórny przepis, mówiący o konieczności przeprowadzania kontroli i konserwacji gaśnic.

czeski duński holenderski angielski niemiecki