Jak wybrać dom opieki dla starców? Decyzja o umieszczeniu bliskiej osoby w domu opieki dla starców jest bardzo trudna do podjęcia. Zwłaszcza jeśli temat domu opieki poruszany jest przez osoby trzecie, a nie przez samą osobę, która miałaby zamieszkać w takim miejscu. Ciężkim zadaniem dla wielu osób jest rozpoczęcie rozmowy na ten właśnie temat.

Bliski nie może czuć się przecież odepchnięty i niechciany, a ta poważna decyzja powinna być podjęta wspólnie. W naszym kraju wzrasta liczba osób powyżej 60 roku życia, na polskiego seniora przypadają ledwo 4 osoby w wieku produkcyjnym. Zapewnienie właściwej opieki osobom starszym staje się więc sporym wyzwaniem.

Czy dom opieki dla starców to ostateczność?

W naszym kraju rodzina poszukuje domu opieki przeważnie w sytuacji, kiedy fizycznie oraz psychicznie nie jest w stanie w żaden sposób zagwarantować wystarczającej opieki swoim bliskim. W wielu przypadkach do domu opieki dla starców trafiają osoby w bardzo ciężkim stanie (źle dobrane leki, odleżyny, odwodnienie). Osoby niemające rodziny, często nie radzą sobie w samodzielnym życiu, jednak nie chcą udać się do domu spokojnej starości. Jednakże ulega to zmianom. Osoby starsze szukają alternatywnych rozwiązań, dzięki którym nie będą musiały żyć w samotności. Kiedy coraz trudniej idzie im codzienne funkcjonowanie, wówczas podejmują decyzje o udaniu się do domu opieki dla starców. W większości przypadków pomysł zamieszkania osoby starszej w domu opieki wychodzi od bliskich lub opiekunów.

Jaki dom opieki dla seniora wybrać?

dom opieki dla starców

Do niedawna przeważały w Polsce państwowe domy pomocy społecznej. Prywatnych natomiast było jedynie paręnaście. Aktualnie w każdej dużej dzielnicy takich miast jak Kraków czy Warszawa, mieści się prywatny dom opieki dla starców. W całym kraju jest blisko 600 takich placówek. Przyjęcie do prywatnej placówki odbywa się w bardzo szybkim tempie. Natomiast na miejsce w domu pomocy społecznej należy czekać od 3 miesięcy do około 3 lat. O takie miejsce mogą starać się przede wszystkim osoby, które z uwagi na zaawansowany wiek, chorobę czy niepełnosprawność nie mogą dalej samodzielnie funkcjonować i potrzebna jest im całodobowa opieka, którą nie da się zapewnić w ich miejscu zamieszkania. Niesamodzielność jest najbardziej istotna. Dom pomocy społecznej może odmówić przyjęcia osoby starszej, jeśli uzna, iż można ona dalej funkcjonować sama. Całą procedurę w związku z przyjęciem do placówki należy rozpocząć od złożenia wniosku w miejscowym ośrodku pomocy społecznej. Taki wniosek składa osoba zainteresowana albo jej opiekun prawny, w przypadku ubezwłasnowolnienia. Następnie pracownik socjalny musi przeprowadzić wywiad środowiskowy, po czym zbiera wszelką dokumentację. Dom opieki dla starców oferuje usługi dostosowane do stanu zdrowia swoich podopiecznych. Niektóre z nich zajmują się osobami obłożnie chorymi, inne sprawnymi fizycznie, ale borykających się z chorobą Alzhaimera czy demencją.

Na co zwrócić szczególną uwagę w trakcie wizyty w domu opieki dla starców?

Zanim podpiszemy jakąkolwiek umowę z domem opieki dla starców, powinniśmy zwrócić uwagę na to ile osób mieszka w placówce na stałe. Osoby w zaawansowanym wieku najlepiej funkcjonują w domach, gdzie przebywa jedynie kilkunastu mieszkańców. Podczas wizyty w ośrodku trzeba upewnić się, że na mieszkańców przypada odpowiednia ilość przestrzeni, między innymi w pokoju wspólnym. Na atmosferę w ośrodku wpływa wiele czynników, a najważniejszym z nich jest kontakt podopiecznych z personelem. Pracownicy powinni spędzać czas ze swoimi podopiecznymi, rozmawiać z nimi, a nie tylko spełniać swoje podstawowe obowiązki. Podczas wizyty warto porozmawiać z samymi mieszkańcami. Seniorzy w dobrym domu opieki powinny być zadbani i zadowoleni. Pustki na korytarzach ośrodka mogą być dla nas powodem do niepokoju. Warto także zapytać o pory odwiedzić. Do ośrodka powinno się móc udać o każdej porze w ciągu dnia.

Ile wynosi koszt Domu Pomocy Społecznej?

Jak wybrać dom opieki dla starców?
Jak wybrać dom opieki dla starców?

Seniorzy, którzy nie dają rady samodzielnie funkcjonować, a rodzina nie jest w stanie im zagwarantować właściwej opieki, najczęściej trafiają do domu pomocy społecznej. Mają tam zapewnione mieszkanie wyżywienie oraz świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne. Na co dzień mogą również uczestniczyć w zajęciach podnoszących sprawność. Aby, uzyskać miejsce w takim ośrodku, trzeba złożyć wniosek, zawierający zaświadczenie o dochodach z ZUS-u albo KRUS-u, lub decyzję o przyznaniu zasiłku stałego. Następnie wniosek został uzupełniony o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika ośrodka. Miesięczny koszt pobytu w domu pomocy społecznej może wynosić nawet 3000 złotych. Rezydent płaci maksymalnie 70 procent swoich dochodów. Jeżeli są one zbyt niskie, wówczas dopłacić może małżonek, lub dzieci czy wnuki. Tylko wówczas gdy, ich miesięczny dochód jest wyższy aniżeli 300 procent kryterium dochodowego na osobę samotną, czyli 1902 złote, albo jeśli mają rodziny 300 procent na osobę w rodzinie, czyli 1542 złote. Jeśli natomiast dochód rodziny seniora jest niższy, do reszty kosztów jego pobytu w placówce dopłaci gmina.

czeski duński holenderski angielski niemiecki włoski