Jak zatrudnić obcokrajowców z Ukrainy? Liczba Ukraińców w Polsce rośnie z roku na rok. Wiąże się to bezpośrednio z ich satysfakcją z naszych zarobków przy jednoczesnym uznaniu ich za fachowców rzetelnie wykonujących swoje obowiązki. Jak rozpocząć proces zatrudniania pracowników z Ukrainy? Jaki jest drugi i trzeci krok w zatrudnianiu Ukraińców? Jak złożyć cudzoziemcowi oświadczenie o powierzonej pracy? Jak zatrudnić pracownika na podstawie zezwolenia na pracę? Zapraszamy do lektury artykułu po odpowiedzi na powyższe pytania.

Jak rozpocząć proces zatrudniania pracowników z Ukrainy?

Zanim zdecydujemy się na zatrudnienie lub zatrudnienie pracowników z Ukrainy, powinniśmy udać się do urzędu pracy. W tym miejscu konieczna jest rejestracja i złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Wbrew pozorom to bardzo ważne pytanie, bo tylko w tym przypadku Ukraińcy mogą pracować w naszym kraju w pełni legalnie. Urząd ma 30 dni roboczych na rozpatrzenie oświadczenia, dlatego tak ważne jest złożenie takiego oświadczenia jak najwcześniej.

Jak to zrobić? Mamy trzy opcje, a jedyny wybór powinien zależeć od naszych osobistych preferencji. Najpopularniejsza jest wizyta osobista, ale od niedawna oświadczenie zostało przesłane drogą elektroniczną lub listownie. Należy jednak pamiętać, że deklaracje nie mają zastosowania we wszystkich sytuacjach. Aby skutecznie zatrudnić obcokrajowca, musi on posiadać jedno z sześciu możliwych obywatelstw: Armenii, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Gruzji lub Mołdawii.

Ponadto wykonywana praca nie może mieć charakteru sezonowego lub wymagane będzie zezwolenie. Trzecim wymogiem jest to, że cudzoziemiec nie może pracować dłużej niż 6 miesięcy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jeśli chcemy, aby Ukraińcy pracowali z nami dłużej niż 180 dni, nie wydaje się to korzystne dla pracodawców. W takim przypadku należy udać się do urzędu wojewódzkiego, gdzie można uzyskać roczną wizę.

Jaki jest drugi i trzeci krok w zatrudnianiu Ukraińców?

Jak zatrudnić obcokrajowców z Ukrainy?
Jak zatrudnić obcokrajowców z Ukrainy?

Mając w urzędzie niezbędne dokumenty, możemy podjąć decyzję o zawarciu umowy prawnej z nowym pracownikiem. Nie wolno nam zapominać, że forma umowy musi być zawsze zgodna z informacjami przekazanymi przez urząd pracy.

Następnie zgłaszamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nowych pracowników z Ukrainy apsprofit.pl/dla-pracodawcy/pracownicy-z-ukrainy lub innych krajów. Zgodnie z prawem mamy 7 dni na rozpatrzenie tego problemu. Jeśli chcemy ułatwić wszelkie czynności urzędowe, warto uzyskać numer podatkowy dla obcokrajowców. W tym celu należy złożyć w urzędzie skarbowym formularz NIP-7 lub ZAP-3. Trzeci krok to pomoc nowym pracownikom w dodatkowych czynnościach, o których wielu pracodawców zapomina. Możemy się zameldować, zarejestrować przychodnię (w celu znalezienia lekarza ogólnego) i założyć konto bankowe, aby przyspieszyć sprawę, jednocześnie ułatwiając ewentualne rozliczenie.

Jak złożyć cudzoziemcowi oświadczenie o powierzonej pracy?

Warto wspomnieć, że oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi można złożyć na trzy różne sposoby. Pierwsza to osobista wizyta w urzędzie pracy dyrektora naszej firmy. Jeżeli jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, to najlepszym rozwiązaniem jest urząd pracy na terenie, w którym firma jest zarejestrowana. Gdy działalność jest zarejestrowana w CEIDG, odpowiednim organem jest Urząd Pracy właściwy dla naszego miejsca zamieszkania.

Drugim sposobem jest złożenie oświadczenia listownie. Wystarczy pobrać wzór z oficjalnej strony internetowej. Musi być wydrukowany w dwóch egzemplarzach i wypełniony wielkimi literami. Po podpisaniu możemy odesłać go do agencji pracy. Ostatnim sposobem jest przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną. Do wykonania tej czynności niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP. Do dokumentu dołączamy dowód osobisty, dowód wpłaty do złożenia oświadczenia, oświadczenie o niekaralności, kopię dokumentu podróży cudzoziemca związanego z wnioskiem.

Jak zatrudnić pracownika na podstawie zezwolenia na pracę?

Jeżeli jesteśmy zainteresowani zatrudnieniem pracownika na okres dłuższy niż 6 miesięcy, musimy uzyskać dla tego pracownika zezwolenie na pracę typu A. Niestety proces ten trwa znacznie dłużej i może trwać nawet do 6 miesięcy. Dlatego tak ważne jest szybsze wdrożenie procesu. Załatwimy wszelkie formalności w urzędzie wojewódzkim. Decydując się na wypełnienie wniosku o pozwolenie, należy dokładnie wskazać najlepszą lokalizację i rodzaj pracy do wykonania. To bardzo ważne, bo Ukrainiec może legalnie wykonywać swoją pracę. Poprzez wszystkie te działania możemy zapewnić Ukraińcom pomoc w zatrudnieniu.

Aps Profit Polska sp. z o. o.
ul. Emilii Plater 14B/U1
71-635 Szczecin
+48 91 462 43 12
www.apsprofit.pl