Ontwikkelaar – een ondernemer die niet alleen betrokken is bij de woningbouw

Een ontwikkelaar is een persoon of bedrijf dat zich bezighoudt met verschillende investeringen in onroerend goed. Ontwikkelingsbedrijven hebben doorgaans specialisatie in één categorie: kantoor-, commerciële, residentiële of industriële gebouwen. U...

Continue reading